Voor u ziet u de tweede editie van het weekoverzicht civiel vastgoedrecht. Ook deze week weer veel huurrechtelijke uitspraken. Opvallend hierbij is de afwijzing van een ontruiming van een huurwoning ondanks het feit dat de woning wegens een hennepkwekerij door de gemeente was gesloten. In een andere zaak was de aanwezigheid van 5 planten wel weer genoeg om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Ook is opvallend de toewijzing van een ontruimingsvordering met betrekking tot winkelruimte in kort geding.

Voor de voorgaande editie, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2018:2256
  Beslagrecht: Executoriale verkoop pand. Zijn Stelcon-platen bestanddeel van de onroerende zaak?

 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:14475
  Huurrecht: Asielzoeker weigert de door COA aangeboden woning. Te hoge trap. Hangende de bezwaarprocedure tegen de toewijzing hoeft hij AZC-ruimte niet uit.

 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:5067
  Civiel: Koper vastgoed (hotel-restaurant+ woning) komt niet na. Cumulatie contractuele 10% boete NVM en contractuele boete van 3 promille van de koopprijs per dag is mogelijk. Haviltex-norm; matiging tot 10% van de koopsom.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:5078
  Huurrecht: Oplevering huurwoning einde huurovereenkomst. Schade. Schatting door rechter.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:5105
  Huurrecht: Stormschade aan het gehuurde ontstaan na mondeling akkoord maar voor ondertekening huurcontract. Verhuurder moet herstellen. Voor wat betreft gevolgschade kon verhuurder zich exonereren. Dit geldt echter niet voor schade als gevolg van te trage afhandeling.
 1. ECLI:NL:GHARL:2018:10511
  Bouwrecht: Te late oplevering bouw door aannemer. Schade als gevolg van door verhuurder aan huurder gegeven garantie van tijdige oplevering kunnen niet op aannemer worden verhaald.(!)
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:5073
  Burenrecht: Overhangende takken. Wijnrank is heester, geen boom.( Zaak voor rijdende rechter!)
 1. ECLI:NL:RBOBR:2018:5909
  Huurrecht. Kort geding. Sluiting pand door burgemeester wegens hennepkweek. Ontruimingsvordering ex 7:231 Lid 2 BW door verhuurder niettemin afgewezen(!).
 1. ECLI:NL:GHAMS:2018:4385
  Huurrecht: Kort geding. Opzegging tijdelijke huurovereenkomst woning rechtsgeldig.
 1. ECLI:NL:RBAMS:2018:8228
  Civiel: Koop woning. Beroep op schriftelijkheidsvereiste slaagt niet(!), toch een koopovereenkomst tot stand gekomen.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2018:3207
  Huurrecht: Huurschuld. Vergeefs beroep op rechtsverwerking en matiging. Ontbinding huurovereenkomst.
 1. ECLI:NL:RBROT:2018:9495
  Huurrecht: Huurschuld. Vergeefs beroep huurder op beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:14104
  Civiel: Projectontwikkelingsrelatie met gemeente Delft afgebroken. Gemeente moet nakomen. Matiging boetebeding van projectontwikkelaar tot nihil.
 1. ECLI:NL:RBOVE:2018:4638
  Huurrecht: Kort geding. Ontruimingsvordering winkelruimte toegewezen, want in bodemprocedure zal wel met succes ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd kunnen worden, hetzij op grond van dringend eigen gebruik, hetzij omdat verhurende gemeente wil/moet voldoen aan bestemmingsplan, hetzij op grond van belangenafweging(!).
 1. ECLI:NL:RBLIM:2018:10266
  Huurrecht: 5 hennepplanten bij gehuurde woning. Ontbinding en ontruiming(!).

Mr. C.A. Adriaansens