Hierbij het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van afgelopen week. Een opmerkelijke uitspraak betreft nummer 5 waarin in kort geding de 10% boete bij niet doorgaan van een koopovereenkomst  (nou ja, een voorschot, zijnde de gehele boete) werd toegewezen, in verband met een spoedeisend belang bij verkoper en al dan niet bestaande liquiditeitsrisico’s. Onder 12 is, tegen de gewoonte in, een conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad opgenomen omdat daarin uitgebreide beschouwingen staan over de aan te leggen maatstaven bij de beoordeling van de vraag of en in hoeverre een architect zich met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten tegen wijzigingen aan zijn creatie mag verzetten. Of de Hoge Raad deze conclusie gaat volgen weten we natuurlijk nog niet.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBMNE:2019:604
  Huurrecht. Kort geding. Huurder mag niet meer op terrein verhuurder komen en geen contact opnemen. Agressief gedrag.
 2. ECLI:NL:RBMNE:2019:552 en ECLI:NL:RBMNE:2019:553
  Civiel. Twee kort gedingen. Twee gekraakte bedrijfspanden mogen ontruimd worden.
 3. ECLI:NL:RBNNE:2019:456
  Civiel recht. Onterechte weigering door VVE van voorgenomen wijziging. Machtiging kantonrechter.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:484
  Huurrecht. Hoger beroep in kort geding. Intentieovereenkomst is nog geen huurovereenkomst.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:1395
  Kort geding (!) 10%- boete voor niet afnemende koper vastgoed. Financieringsvoorbehoud uitgewerkt. Geen matiging.
 6. ECLI:NL:GHAMS:2019:365
  Huurrecht. Hennep in woning. Ontbinding en ontruiming.
 7. ECLI:NL:RBLIM:2019:1129
  Huurrecht. Verhuurder moet huurder terug in woning laten met al zijn spullen. Er is niet opgezegd aan de bewindvoerder, dus geen sprake rechtsgeldige opzegging.
 8. ECLI:NL:GHARL:2019:1040
  Civiel. Overbouwing door fout kadaster. Vordering tot vestiging erfdienstbaarheid toegewezen. Tegenvordering tot verwijdering overbouw is misbruik van bevoegdheid.
 9. ECLI:NL:RBAMS:2019:707
  Bouwrecht. Sluisdeuren IJmuiden. Hoofdaannemer heeft terecht bankgarantie van onderaannemer ingeroepen.
 10. ECLI:NL:RBMNE:2019:344
  Civiel. Kort geding. Uitwinning hypotheekrecht is geen misbruik van bevoegdheid.
 11. ECLI:NL:RBGEL:2019:512
  Civiel. Plaatsing container door Liander voor etalage winkelier is onrechtmatige hinder.
 12. ECLI:NL:PHR:2019:122
  Auteursrecht. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten architect? Berner conventie. Beschouwingen van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad over aan te leggen beoordelingsmaatstaven.
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:10927
  Civiel. Kort geding. Geen koopovereenkomst vastgoed tot stand gekomen. Geschil over onderhoudsverdeling tussen partijen is niet van ondergeschikt belang.

Mr. C.A. Adriaansens