Ook de overheid kan onrechtmatig handelen en schadeplichtig zijn. In de eerste twee uitspraken van deze aflevering twee arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp: onrechtmatige daden van de overheid leiden niet zo maar tot schadevergoeding, het conditio sine qua non beginsel betekent dat gekeken moet worden of die schade er niet zou zijn geweest als de overheid juist gehandeld had. Verder blijkt (weer eens) dat een winkelier/huurder wel zijn lidmaatschap van de winkeliersvereniging kan/mag opzeggen, maar dat dat hem/haar niet ontslaat van zijn verplichting zich aan de statuten van die vereniging te houden.
Verder wordt de wanbetalende huurder in uitspraak 13 niet alleen veroordeeld in een (gematigde) boete, maar ook in de advocaatkosten van verhuurder.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:353
  Civiel. Onrechtmatige daad overheid. Bouwvergunning geweigerd die al van rechtswege was verleend. Geen schadevergoeding. Contrair!
 2. ECLI:NL:HR:2019:354
  Civiel. Onrechtmatigde daad overheid. Conditio sine qua non-beginsel voor bepaling verband tussen onrechtmatige daad en schade.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:974
  Aanbestedingsrecht. Gesloten overeenkomst niet meer vernietigbaar ondanks foute gunningsbeslissing.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:973
  Koop/aanneming. Bouwfout. Verhouding tussen koper, verkoper en aannemer.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2019:975
  Civiel. Fout huuradvies onder Leegstandwet van bemiddelaar. Schadevergoeding.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:970
  Civiel. Winkelier gebonden aan statuten winkeliersvereniging, ook na opzegging lidmaatschap.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2019:957
  Ook als is KLIC-melding niet verplicht, door de melding na te laten kan men toch onrechtmatig handelen.
 8. ECLI:NL:RBNHO:2019:1921
  Huurrecht. Kort geding. Geen ontruiming huurder. Onvoldoende bewijs dat huurder de woning niet gebruikt of onderverhuurt.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2019:767
  Civiel. Plaatsing scootmobiel in gemeenschappelijke ruimte. Besluit VVE vernietigd wegens strijd met redelijkheid en billijkheid.
 10. ECLI:NL:GHARL:2019:1995
  Wel huurverhoging woonruimte (woningverbetering); geen huurverlaging (gebreken)..
 11. ECLI:NL:RBMNE:2019:954
  Civiel. Koop woning. Asbest. Geen non-conformiteit.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2019:939
  Aanbesteding. Strijd met transparantiebeginsel.
 13. ECLI:NL:RBROT:2019:1150
  Huurrecht bedrijfsruimte. Matiging boetebeding. Huurder wordt veroordeeld in de advocaatkosten van verhuurder (!).
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:1142
  Burenrecht. Bijdrageplicht fundering mandelige muur.
 15. ECLI:NL:RBMNE:2019:1006
  Huurrecht. Geen huurovereenkomst tot stand gekomen. “Subject to contract”. Geen verplichting tot dooronderhandelen. Geen schadevergoeding wegens afgebroken onderhandelingen.
 16. ECLI:NL:GHDHA:2019:2255
  Civiel. Hypothecaire inschrijving nietig. Drugsgeld.

Mr. C.A. Adriaansens