Hierbij het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van de afgelopen week. De meest opmerkelijke zaak is de uitspraak waarin een tankstation niet als gebouwde onroerende zaak wordt bestempeld. Dit lijkt af te wijken van de huidige leer. Om een beeld te vormen is een foto van de locatie toegevoegd en oordeelt u zelf.
Daarnaast onder 6 en 7 discussie over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie: er moet wel sprake zijn van een echte renovatie (niet altijd makkelijk te onderscheiden van groot onderhoud) en van een echte verhuizing, maar dan krijg je ook het volle pond!

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBAMS:2019:270
  Civiel. Kort geding. Vorderingen krakers ADM-terrein afgewezen.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2019:407
  Huurrecht. Kort geding. Gevorderde ontruiming huurwoning plus garage afgewezen nu onvoldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure de huur zal worden beƫindigd.
 3. ECLI:NL:RBNHO:2019:59
  Huurrecht. Overlast ondervonden van een Afghaanse medehuurder is een relatief begrip. Vordering tegen verhuurder tot ingrijpen afgewezen.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:100
  Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst woonwagenstandplaats. Hennep.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2019:89
  Huurrecht. Geen staat van oplevering gemaakt bij aanvang huur (7:224 BW). Toch aangenomen dat huurder het gehuurde aanzienlijk slechter heeft achtergelaten dan hij het destijds heeft aangetroffen.
 6. ECLI:NL:GHARL:2019:288
  Huurrecht. Standaard verhuiskostenvergoeding ex art. 7:220 lid 5 verschuldigd, ook al waren de daadwerkelijke verhuiskosten veel lager.
 7. ECLI:NL:RBMNE:2019:66
  Huurrecht. Geen verhuiskostenvergoeding ex art. 7:220 lid 5 BW. Geen renovatie, maar groot onderhoud; geen verhuizing maar leenwoning.
 8. ECLI:NL:GHSHE:2019:90
  Civiel. Onjuiste taxatie makelaar is onrechtmatige daad. Schadevergoeding. 25% van de schade ten laste van de bank wegens eigen schuld.
 9. ECLI:NL:RBNHO:2019:165
  Civiel. Voorzitter VVE procedeert zonder machtiging ledenvergadering of kantonrechter. Niet ontvankelijk.
 10. ECLI:NL:RBOBR:2019:166
  Aanbestedingsrecht. Te laat ingediende nadere stukken hebben terecht tot afwijzing geleid.
 11. ECLI:NL:RBAMS:2019:211
  Huurrecht. Besluit Burgemeester tot stopzetting werkzaamheden is geen besluit tot sluiting van het pand. Daarom geen grond voor buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst ex art. 7:231 BW.(!).
 12. ECLI:NL:GHARL:2019:162
  Huurrecht. Onbemand tankstation is ondanks ondergrondse infrastructuur geen bebouwde grond als bedoeld in 7:230a BW of 7:290 BW (!). Oordeelt u zelf:
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:10787
  Huurrecht. Plaatsing textielwas-installatie bij gehuurd tankstation is geen geringe wijziging als bedoeld in art. 7:215 BW. Wel machtiging afgegeven door kantonrechter.

Mr. C.A. Adriaansens