Hier weer de update van de rechtspraak van de afgelopen week. Veel redelijkheid en billijkheid deze week. Kijk met name naar nr. 9 en 11. Waarom is de ene boete niet redelijk en billijk en de andere wel? Gaat het om de hoogte van het bedrag? Is hennep hebben erger dan Airbnb? Is de rechtbank soepeler dan het hof? Of was het gewoon een leuke studente vs. een (halve) crimineel? Vragen om over te mijmeren tussen de gangen van de kerstdis door!

Voor eerdere overzichten, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBNHO:2018:11002
  Huurrecht. Kort geding. Ontruiming bedrijfspand met exclusieve auto’s. Verhuurder krijgt toestemming de auto’s elders op te slaan.
 2. ECLI:NL:RBGEL:2018:5463
  Burenrecht: Erfdienstbaarheid verkregen door bevrijdende verjaring.
 3. ECLI:NL:RBNNE:2018:5248
  Bouwrecht. Kort geding. Veroordeling aannemer tot afbouwen woning afgewezen, nu er nog een geschil is over de kwaliteit van het tot dusver gebouwde.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:11815
  Huurrecht. Hennep in woning. Ontbinding en ontruiming toegewezen, ondanks verweer huurder.
 5. ECLI:NL:RBNNE:2018:5204
  Huurrecht. Eigenaar verhuurder woning jegens Eneco aansprakelijk voor illegale afname elektriciteit.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2018:5274
  Huurrecht. Hoger beroep. Aanpassing woning gedaan door huurder. Geen ongegronde verrijking verhuurder.
 7. ECLI:NL:GHSHE:2018:5277
  Verbintenissenrecht. Hoger beroep. Afgebroken onderhandelingen projectontwikkelaar en gemeente. Vorderingen projectontwikkelaar afgewezen.
 8. ECLI:NL:GHARL:2018:11021
  Huurrecht. Kort geding. Antikraak wonen gekwalificeerd als huur. Maar geen huurbescherming: huur naar zijn aard van korte duur.
 9. ECLI:NL:RBAMS:2018:9239
  Huurrecht. Illegale verhuur via Airbnb. Boete van € 10.000,- afgewezen. Onevenredig hoog. Onredelijk bezwarend beding(!).
 10. ECLI:NL:RBOBR:2018:6220
  Huurrecht. Kort geding. Gebrekkige exploitatie supermarkt in het gehuurde geen grond voor ontruiming.
 11. ECLI:NL:GHSHE:2018:5187
  Huurrecht. Hoger beroep. Hennep in huurwoning. Boete € 2.500,-. Niet onredelijk bezwarend.
 12. ECLI:NL:RBROT:2018:10066
  Huurrecht. Energielabel na aanvang huurovereenkomst. Niet op te nemen in puntentelling. Huur woning blijft onder liberalisatiegrens.
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:10074
  Civiel. NVM-makelaar wijkt af van meetinstructie NVM. Aansprakelijk voor mindere waarde.
 14. ECLI:NL:RBROT:2018:9798
  Huurrecht. Kort geding. Ontbinding huurovereenkomst woonruimte na sluiting door burgemeester (hennep) niet disproportioneel. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid(1).
 15. ECLI:NL:RBAMS:2018:8608
  Huurrecht. Inkomensafhankelijke huur niet in strijd met de wet(!).
 16. ECLI:NL:RBAMS:2018:8705
  Verbintenissenrecht. Horecaverbod in splitsingsakte niet in strijd met redelijkheid en billijkheid.

Mr. C.A. Adriaansens