Voor u de laatste aflevering van de civiele vastgoedrechtspraak. Deze week een aantal ontruimingen op grond van wanbetaling en hennepteelt. Verder een Syrisch gezin dat, omdat zij een aangeboden woning weigerde, uit het AZC moet vertrekken.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:412
  Civiel. Gebrekkige opstal. Vordering verjaard? Zie RO 3.5.1.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2019:1086
  Civiel. VVE met twee leden. Eén heeft een meerderheidsaandeel. Twee VVE-besluiten toch vernietigd op grond van redelijkheid en billijkheid.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:1033
  Huurrecht. Alle klachten van franchisenemer tegen franchisegever worden afgewezen.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:1028
  Bouwrecht. Bouw woning. Aanneming of regie?
 5. ECLI:NL:RBNHO:2019:2280
  COA vordert met succes ontruiming Syrisch gezin dat toegewezen woning had geweigerd (‘spookwoning’).
 6. ECLI:NL:GHDHA:2019:533
  Huurrecht woonruimte. Van zelfbewoning door huurder woonruimte is niet gebleken. Ontbinding en ontruiming.
 7. ECLI:NL:GHSHE:2019:1072
  Civiel. Woonunit bij executie door bank. Roerend of onroerend.
 8. ECLI:NL:RBOVE:2019:915
  Huurrecht bedrijfsruimte. Huur niet-winkelbedrijfsruimte. Tweede verzoek tot verlenging ontruimingstermijn te laat gedaan.
 9. ECLI:NL:RBOVE:2019:937
  Huurrecht woonruimte. Huurder moet meewerken aan verbouwing en renovatie woongebouw. Redelijk voorstel.
 10. ECLI:NL:RBLIM:2019:2329
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Huur woonruimte. Wanbetaling. Ontruiming.
 11. ECLI:NL:GHDHA:2019:453
  Erfpacht. Verzoek onverbindendverklaring Algemene Erfpachtvoorwaarden Amsterdam deels toegewezen.
 12. ECLI:NL:GHARL:2019:2001
  Huurrecht woonruimte. Verhuur recreatiewoning. Huurbeëindiging door verhuurder op grond van dringend eigen gebruik (sloop) afgewezen.
 13. ECLI:NL:RBROT:2019:1502
  Huurrecht woonruimte. Hennep. Ontruiming.
 14. ECLI:NL:RBLIM:2019:1935
  Huurrecht woonruimte. Wanbetaling. Ontruiming.
 15. ECLI:NL:RBAMS:2019:1283
  Civiel. Speculatieve aankoop landbouwgronden. Verkoper kan koper niet dwingen mee te werken aan leveringsakte.
 16. ECLI:NL:RBROT:2019:1914 en ECLI:NL:GHDHA:2019:440
  Huurrecht woonruimte. Sluiting pand door Burgemeester leidt niet zo maar tot buitengerechtelijke ontbinding als bedoeld in art. 7:231 BW.
 17. ECLI:NL:GHDHA:2019:467
  Huurrecht woonruimte. Hoger beroep. Ontruiming woning in kort geding wegens aanwezigheid hennep was terecht.

Mr. C.A. Adriaansens