Hierbij het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van week 18. Interessant is nr. 6 in verband met alle toekomstige warmte-installaties. De Warmtewet (die binnenkort ook zal worden gewijzigd) moet hierbij in acht worden genomen. In nr. 13 marginaliseert de rechter zijn eigen rol nog wat verder in aanbestedingsgeschillen. Voor de incassopraktijk is nr. 14 interessant waar (te) hoge rente en boete uit het ROZ model keihardĀ  wordt aangepakt met als mogelijk gevolg dat je niets krijgt want matiging is er volgens de Europese Richtlijn niet bij!

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBOBR:2019:1045
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Aanbesteding. Winnaar blijft winnaar.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2019:1673
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Verhuurder eiste ontruiming o.g.v. art. 13b Opiumwet. Niet ontvankelijk. Is aan de bestuursrechter.
 3. ECLI:NL:HR:2019:269
  Civiel. Cassatie. Makelaar aansprakelijk voor foute info over gebruiksoppervlak verkocht vastgoed.
 4. ECLI:NL:GHSHE:2019:595
  Civiel. Lengtebepaling schepen in ontwerp-bestemmingsplan i.c. onzorgvuldig en onrechtmatig jegens scheepswerf. Beroep op formele rechtskracht hier niet aan de orde.
 5. ECLI:NL:GHAMS:2019:497
  Huurrecht woonruimte. Kort geding. Ernstige psychische problemen huurder. Ontruiming.
 6. ECLI:NL:RBOVE:2019:593
  Huurrecht woonruimte. Kosten blokverwarmingsinstallatie mogen niet als servicekosten bij huurder in rekening worden gebracht.
 7. ECLI:NL:GHARL:2019:1040
  Aanbestedingsrecht. BAM alsnog aangewezen als winnaar aanleg HOV-lijn Hilversum – Huizen.
 8. ECLI:NL:RBGEL:2019:647
  Civiel. Wortels gemeentelijke boom dringen kelder woonhuis binnen. Zaaksbeschadiging voor rekening gemeente.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2019:404
  Huurrecht woonruimte. Hoger beroep kort geding. Ontruiming huurder wegens overlast.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:646
  Civiel. Opschorting VVE-bijdrage niet toegestaan zonder voorafgaand VVE-besluit.
 11. ECLI:NL:RBNHO:2019:840
  Huurrecht woonruimte. Beroep op dringend eigen gebruik in verband met structurele wanverhouding tussen kosten renovatie en opbrengst. Vordering wordt afgewezen wegens onvoldoende onderbouwd.
 12. ECLI:NL:GHDHA:2019:266
  Huurrecht bedrijfsruimte. Hoger beroep. Zonne-/nagelstudio is 7:230aBW huur en geen 7:290 BW.
 13. ECLI:NL:RBAMS:2019:551
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Alleen bij evidente onjuistheden bij toetsing aan kwaliteitscriteria is er ruimte voor ingrijpen van de rechter.
 14. ECLI:NL:RBLIM:2019:163
  Huurrecht woonruimte. Gevorderde huurachterstand toegewezen. Meegevorderde contractuele rente (1%) en (hoge) boete afgewezen wegens excessief. Geen matiging mogelijk ex Richtlijn 93/13. Alleen wettelijke rente.

Mr. C.A. Adriaansens