Onderstaand treft u aan de oogst van de civiele vastgoedrechtspraak van week 4 van 2019. Interessant is nr.2 waar de verhuurder van woonruimte mocht ontbinden o.g.v. dringend eigen gebruik wegens wanverhouding lage huur vs. hoge kosten. Dit in navolging van het zogenaamde “Herenhuisarrest.” Ik zie dat in de toekomst wel vaker gaan gebeuren, zeker in steden als Amsterdam, waar je nog veel lage huren hebt, terwijl de onderhoudskosten en de WOZ-waarde snel oplopen. Zeker als, zoals hier, nogal makkelijk wordt aangenomen dat huurder vast wel een vervangende woning zal kunnen krijgen. Dat zal in Amsterdam wat meer voeten in aarde hebben dan in Alkmaar, waar deze procedure speelde.
Uitspraak 4 geeft weer eens een gematigd boetebeding; dagelijks oplopende cumulatieve boetes mogen natuurlijk geen verdienmodel worden.
Dat huurders in uitspraak 7 moesten vertrekken begrijp ik; dat huurder in uitspraak 6 mocht blijven begrijp ik alleen maar een beetje omdat het een kort geding. Lees hem zelf en oordeel …

Voor vorige edities, klik hier.

Rob Scholte-museum

 1. ECLI:NL:RBNHO:2019:461
  Civiel. Geen koopovereenkomst Rob Scholte-museum. Afbreken onderhandelingen was onrechtmatig.
 2. ECLI:NL:RBNHO:2019:422
  Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik (7:274 BW) toegewezen i.v.m. wanverhouding tussen kosten en opbrengsten van het gehuurde.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:172
  Burenrecht. Criteria voor opheffing erfdienstbaarheid ex 5:79 BW.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:490
  Huurrecht. Matiging boetebedingen in huurovereenkomst wegens wanverhouding tussen boete (ruim 5 ton) en geringe schade.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:501
  Huurrecht. Vordering verhuurder tot ontbinding huur van restaurant met bovenwoning afgewezen.
 6. ECLI:NL:RBAMS:2019:361
  Huurrecht. Kort geding. Ontruimingsvordering tegen huurder wegens niet-bewoning. Huurder zegt dat hij er wel woont maar veel van huis is. KG-rechter laat huurder zitten. Twijfel!
 7. ECLI:NL:RBAMS:2019:368
  Huurrecht. Kort geding. Ontruimingsvordering tegen huurders toegewezen wegens illegale onderverhuur.
 8. ECLI:NL:RBROT:2019:421
  Civiel. Projectontwikkeling. Ontwikkelaar moet forse schadevergoeding betalen wegens afwijking/niet nakoming van ontwikkelingsovereenkomsten.
 9. ECLI:NL:RBROT:2019:316
  Burenrecht. Plaatsing opengaande ramen in zijgevel is onrechtmatig jegens buren.
 10. ECLI:NL:RBROT:2019:45
  Aanneming. Asbestschade voor rekening aannemer. Onderzoeksplicht aannemer.
 11. ECLI:NL:RBMNE:2018:6571
  Huurrecht. Kort geding. Gemeente/verhuurder veroordeeld tot herstel van gebreken (7:204 BW). Huurprijsvermindering toegewezen.

Mr. C.A. Adriaansens