Deze week is in de jurisprudentie terug te lezen dat ook een e-mail bericht in rechte lijkt te gaan meetellen (zie nr. 4). Hierbij is belangrijk dat goed gedateerd wordt en een bevestiging wordt gevraagd. In uit uitspraak 6 en 7 een stukje huur/franchise-problematiek, waarbij de rechter de huurder/franchisenemer in bescherming neemt, maar niet te allen tijde. En uit nrs. 8 en 9 blijkt dat men bij terugtrekken uit een koop van een woning gewoon 10% van de koopsom moet betalen, zonder matiging, tenzij  de koper een beroep op zijn ontbindende voorwaarde (financiering) deugdelijk en overtuigend documenteert. Dan betaalt hij niets. Uitspraak 16 en 17 gaan over de benoeming door de rechter van een deskundige bij een huurprijsherziening van winkelruimte en of deze benoeming ongedaan kan worden gemaakt.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBNHO:2019:1503
  Civiel. Kort geding. Vordering tot verwijdering mandelige bomen vooralsnog toegewezen, mede wegens proceshouding van gedaagde.
 2. ECLI:NL:RBNNE:2019:716
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Aanbesteding. Gunningsbeslissing wordt niet teruggedraaid.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:701
  Huurrecht woonruimte. Verhuurder moet waarborgsom aan huurder terugbetalen. Geen beschrijving opgemaakt bij aanvang huur. Vermoeden van 7:224 BW niet weerlegd.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:1776
  Civiel. Verjaring mogelijk gestuit door email-bericht.
 5. ECLI:NL:GHARL:2019:1770
  Burenrecht. Bij vordering tot opheffing erfdienstbaarheid (5:79 BW) speelt belang dienend erf geen rol.
 6. ECLI:NL:RBNHO:2019:1544
  Huurrecht bedrijfsruimte. Goedkeuring afwijkend huurbeding winkelbedrijfsruimte (koppeling huur/franchise) bij beschikking geweigerd. Beëindiging buiten rechter om is struikelblok alsmede verhouding tussen grote verhuurder en kleine huurder.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2019:393
  Huurrecht. Voormalig huurder van Schuitema Vastgoed en franchisenemer van C1000 wordt huurder van Ahold en onderhandelt over een franchise als Albert Heijn-winkel. Ze worden het daarover niet eens. Albert Heijn breekt de onderhandelingen af. Dat is niet onrechtmatig en er is ook geen andere grond voor schadeplichtigheid van Albert Heijn.
 8. ECLI:NL:GHAMS:2019:470
  Civiel. Geen matiging 10% boete bij niet afnemen koopwoning.
 9. ECLI:NL:GHARL:2019:1588
  Civiel. Geen 10 % boete bij terecht beroep op ontbindende voorwaarde bij niet doorgaan koop woning.
 10. ECLI:NL:GHAMS:2019:481
  Aanneming. Gebruik Algemene Voorwaarden Bouwgarant, maar niet aangesloten. Geen bedrog, dwaling of oneerlijke handelspraktijk.
 11. ECLI:NL:GHARL:2019:1591
  Huurrecht woonruimte. Mitros mocht na brand huurovereenkomst ontbinden (7:210 BW) en hoefde de woning na herstel niet aan (ex-)huurder aan te bieden.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2019:514
  Civiel. Landing luchtballon op particulier terrein, zonder toestemming is onrechtmatig. Schadevergoeding EUR 14.000,- plus!
 13. ECLI:NL:RBAMS:2019:888
  Civiel. Kort geding. Ontruiming kraakpand niet in strijd met proportionaliteitsbeginsel van art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:844
  Huurrecht woonruimte. Gewijzigd woongroepenbeleid gemeente (Amsterdam?) is geen onvoorziene omstandigheid.
 15. ECLI:NL:RBAMS:2019:1354
  Aanbestedingsrecht. Gemeente Amsterdam heeft fout gemaakt bij aanbesteding (transparantiebeginsel geschonden) en mag de bouw van een nieuw schoolgebouw (International Community School) niet gunnen aan de winnende inschrijver.
 16. ECLI:NL:RBOVE:2019:703
  Huurrecht bedrijfsruimte. De door de kantonrechter in het kader van een huurprijsherziening benoemde deskundige levert een onjuist rapport af. Nieuwe deskundige wordt aangewezen. Lees hier meer.
 17. ECLI:NL:GHAMS:2019:288
  Huurrecht bedrijfsruimte. Huurder probeert benoeming deskundige door de kantonrechter in het kader van een huurprijsherziening ongedaan te maken nu deskundige partijdig zou zijn. Wordt afgewezen. Lees hier meer.

Mr. C.A. Adriaansens