Onderstaand het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak van de afgelopen week. Duidelijk wordt maar weer eens dat het niet eenvoudig is om de huurovereenkomst met een veelvuldig afwezige huurder te beƫindigen. Ook is opvallend dat een voortgezet gebruik van een perceel grond na het einde van een pachtovereenkomst niet wordt gezien als bezit. Daarom is er ook geen sprake van verjaring. In de laatste uitspraak een uitstapje naar het arbeidsrecht. Deze uitspraak is interessant omdat een contractueel beding tot arbitrage terzijde werd gesteld wegens te hoge kosten.

Voor eerdere overzichten, klik hier.

 1. ECLI: NL:RBGEL:2019:367
  Burenrecht. Kort geding. Mandelige scheidsmuur?
 2. ECLI:NL:RBAMS:2019:626
  Kort geding. Student moet appartement ontruimen. Geen omzettingsvergunning. Boete dreigt.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2019:747
  Civiel. Kort geding. Geen spoedeisend belang bij vordering tot levering van woning, omdat eiseres er al als huurster woont.
 4. ECLI:NL:RBAMS:2019:541
  Huurrecht. Veelvuldig afwezige huurster hoeft toch niet weg! Ook geen sprake van dringend eigen gebruik.
 5. ECLI:NL:RBMNE:2019:245
  Aanbesteding. Bedrijfsvertrouwelijke info hoeft niet bekend te worden gemaakt.
 6. ECLI:NL:RBROT:2019:672
  Civiel. Koop/verkoop woning. Boete wegens niet nakoming. Aansprakelijkstelling financieel adviseur.
 7. ECLI:NL:RBROT:2019:709
  Civiel. Ook in casu geen eigendomsverkrijging onroerende zaak door verjaring na voortgezet gebruik na einde pachtovereenkomst. Geen sprake van bezit maar van gebruik op grond van een rechtsverhouding.
 8. ECLI:NL:RBGEL:2019:389
  Aanneming. Waarschuwingsplicht aannemer.
 9. ECLI:NL:GHARL:2019:506
  Civiel. Omgevallen boom. Eiseres ontvankelijk in directe actie tegen schadeverzekeraars.
 10. ECLI:NL:RBROT:2019:265
  Procesrecht. Matiging buitengerechtelijke incassokosten nu deze ruime hoger zijn dan 15% van de vordering.
 11. ECLI:NL:GHAMS:2018:3408
  Huurrecht. Ontbindingsvonnis tegen huurder in eerste aanleg niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Onder de omstandigheden kan ontruimingsvonnis kan de incidentele vordering tot ontruiming voor de duur van het geding in hoofdzaak worden toegewezen.
 12. ECLI:NL:GHAMS:2019:230
  Procesrecht. Beroep op arbitraal beding in casu onaanvaardbaar wegens hoge kosten.

Mr. C.A. Adriaansens