Onderstaand de geselecteerde vastgoedrechtspraak van de afgelopen week. Met name interessant is nummer 7 over de ontwikkeling van de nieuwe Galaxy-toren in Utrecht en 10 waar verhuurder De Key verantwoordelijk wordt gehouden voor koolmonoxidevergiftiging.
Wist u dat bij verhuur door de gemeente van een gedeelte van een schoolgebouw aan een derde 7:230a BW noch 7:290 BW van toepassing is en dat huurder dus geen bescherming geniet? Dit volgt uit de wet op primair onderwijs.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:HR:2019:315
  Onteigening. Schadeloosstelling. Afwijking deskundigenadvies.
 2. ECLI:NL:RBNNE:2019:836
  Kort geding. Aanbesteding. Niet tijdige indiening bewijsstukken. Geen herstel mogelijk.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2019:790
  Huurrecht woonruimte. Herhaaldelijke te late betaling huur. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:1810.
 4. ECLI:NL:RBNNE:2019:840
  Huurrecht bedrijfsruimte. Onduidelijke contractuele bepaling ten gunste van huurder uitgelegd.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2019:794
  Civiel. Vordering VVE tot betaling VVE-bijdrage berust op nietig besluit in strijd met VVE-akte.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:783
  Huurrecht bedrijfsruimte. Verhoogde huur bedrijfsruimte niet onverschuldigd betaald ook al was deze nog niet contractueel vastgelegd.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2019:659
  Civiel. Kort geding. Vordering pensioenfondsen tegen Amrath tot nakoming projectontwikkelings- en koopovereenkomst Galaxy-toren (Utrecht) alsnog afgewezen.
 8. ECLI:NL:GHDHA:2019:383
  Huurrecht woonruimte. Huurder heeft geen hoofdverblijf in de gehuurde woonruimte. Bewijsvermoeden aangenomen.
 9. ECLI:NL:RBGEL:2019:877
  Huurrecht bedrijfsruimte. Kwalificatie huurovereenkomst school als 7:230a bedrijfsruimte ondanks bepaalde maatschappelijke activiteiten.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:1493
  Huurrecht woonruimte. Woningcorporatie De Key aansprakelijk voor koolmonoxidevergiftiging.
 11. ECLI:NL:RBDHA:2019:2112
  Aanbestedingsrecht. Kort geding. Vordering tot heraanbesteding toegewezen. Onduidelijke prijsvoorwaarden.
 12. ECLI:NL:RBAMS:2019:1025
  Huurrecht woonruimte. Terecht beroep verhuurder woonruimte op dringend eigen gebruik. Huurder onvoldoende proactief.

Mr. C.A. Adriaansens