Onderstaand het overzicht van de civiele vastgoedrechtspraak over de week van 4 tot 10 februari van dit jaar. Uitspraken 2 en 7 zijn interessante zaken over de toepassing en (ruime!) uitleg van een financieringsvoorbehoud bij (voorgenomen) koop vastgoed. Uitspraken 5 en 9 gaan over het in gebruik geven van gehuurde woning aan derden. De uitslagen zijn verschillend. Sinds woningcorporaties actief zijn in het opsporen van onderhuursituaties is dit een waar battle-field geworden. Verder is de uitspraak 10 over een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte van interessant: de rechter oordeelt hier dat een “normale” huurovereenkomst het uitgangspunt is.

Voor vorige edities, klik hier.

 1. ECLI:NL:RBLIM:2019:1141
  Huurrecht. Kort geding. Vordering tot ontruiming van in gebruik gegeven kapel toegewezen. Geen sprake van huur.
 2. ECLI:NL:RBAMS:2019:781
  Civiel. Geslaagd beroep op financieringsvoorbehoud door koper woning onder toepassing Haviltex-criterium. Geen betaling 10% aan verkoper.
 3. ECLI:NL:RBNHO:2019:432
  Huurrecht. Opzegging huurovereenkomst niet-winkelbedrijfsruimte (7:230a) wegens bestaan kwalitatieve verplichting in eertijdse koopovereenkomst.
 4. ECLI:NL:GHARL:2019:1029
  Huurrecht. Geslaagde vordering tot ontbinding/ontruiming meervoudig onwillige huurder woonruimte.
 5. ECLI:NL:GHAMS:2019:287
  Huurrecht. Ingebruikgeving gehuurde woonruimte aan broer rechtvaardigt ontbinding en ontruiming. Geen boete.
 6. ECLI:NL:GHSHE:2019:388
  Civiel. Diverse kwesties tussen opdrachtgever (woningcorporatie) en aannemer. Beroep op opschorting betalingstermijnen. Opdrachtgever verliest dik.
 7. ECLI:NL:GHDHA:2019:130
  Civiel. Financieringsvoorbehoud bij inroepen koopoptie opgenomen in een huurovereenkomst is geen tegenvoorstel. Beroep op optie slaagt.
 8. ECLI:NL:GHSHE:2019:400
  Civiel. Koop chalet. Chalet is onroerend, dus schriftelijkheidsvereiste. Niet aan voldaan: geen koopovereenkomst tot stand gekomen.
 9. ECLI:NL:RBAMS:2019:710
  Huurrecht. Kort geding. Twee maanden gehuurde woning in gebruik geven aan zwager rechtvaardigt geen ontruiming.
 10. ECLI:NL:RBAMS:2019:199
  Huurrecht. Bij huurovereenkomst woonruimte is voor onbepaalde tijd de norm. Gewenste afwijking moet nadrukkelijk aannemelijk worden gemaakt.
 11. ECLI:NL:RBAMS:2018:9663
  Huurrecht. Huurder woonruimte (te) vaak in buitenland. Ontbinding huurovereenkomst.
 12. ECLI:NL:RBAMS:2018:9570
  Huurrecht. Ernstige overlast huisgenote huurder woonruimte. Huurder mag toch blijven.
 13. ECLI:NL:RBROT:2018:7915
  Aanbestedingsrecht. Niet op voorgeschreven wijze ingeschreven. Geen kandidaat.
 14. ECLI:NL:RBAMS:2019:168
  Huurrecht. Afrekening stookkosten gehuurde woonruimte. Huurder onterecht benadeeld nu tussentijds meter is vervangen en geen controle meer mogelijk is.

Mr. C.A. Adriaansens