Alhoewel ik het niet graag toegeef, verlies ik ook wel eens een procedure. Dat is inherent aan de advocatuur. Maar als je een procedure verliest, verlies je niet automatisch ook de zaak. Dit bleek laatst maar weer in een zaak die ik behandelde voor een verhuurder. Het ging hier om de verhuur aan een autobedrijf, een grotere keten. De vraag die speelde was of een huurder de huurovereenkomst correct had opgezegd. Namens verhuurder nam ik het standpunt in dat dat niet het geval was, nu aan de huuropzegging een voorwaarde was verbonden die niet was vervuld. De huurder startte vervolgens een procedure waarin de vraag of de huur al dan niet rechtsgeldig was opgezegd aan de rechter werd voorgelegd. De rechter ging voorbij aan mijn verweer en legde de tekst van de huuropzegging anders uit en beschouwde deze niet als voorwaardelijk. Dit betekende dat de huurovereenkomst dus rechtsgeldig was opgezegd. Gevolg: huurder diende het gehuurde ook op zeer korte termijn te ontruimen. De door huurder ingestelde vordering bood de rechter geen aanknopingspunten om anders te beslissen. Nu de huurder een dealer was van een bepaald automerk, is een dergelijke verhuizing niet heel eenvoudig. Dit leidde er weer toe dat partijen in goed overleg weer een nieuwe langjarige huurovereenkomst zijn overeengekomen.

Moraal van het verhaal: houdt niet alleen rekening met een mogelijk verlies van een procedure, maar ook met een mogelijk winst!

Jurjan Adriaansens