JUR voor vastgoedgebruikers

Professionele vastgoedgebruikers, zoals retailers, gebruiken vastgoed als instrument. Hun core business ligt echter vaak niet in het vastgoed. JUR kan de noodzakelijke kennis en ervaring bij de vastgoedgebruiker aanleveren zodat er toch een gelijk speelveld met de vastgoedeigenaar ontstaat.

JUR levert begeleiding bij het aangaan van diverse contracten en draagt zorg voor de nakoming daarvan. Zo kan het team van JUR adviseren bij het aangaan van huurovereenkomsten. JUR inventariseert de wensen en ziet er op toe dat deze correct worden opgenomen in het contract zodat discussies in de toekomst worden voorkomen. Mocht een vastgoedgebruiker in een juridische procedure verzeild raken, dan beschikt hij of zij met JUR over een advocatenteam dat zich kan buigen op jarenlange ervaring met een uitstekende trackrecord.

Indien gewenst, worden deze huurovereenkomsten juridisch in kaart gebracht in één overzichtelijk document. Zo heeft de gebruiker altijd overzichtelijk inzicht en kan hij of zij, indien noodzakelijk, snel schakelen.

Gedurende de gehele looptijd van de contracten kan JUR het juridisch management verzorgen en zich bezig houden met belangrijke zaken zoals: wanneer loopt een contract af? Wanneer kan ik wat met de huurprijs?

In het geval van omstandigheden die een optimale exploitatie van het commercieel vastgoed in de weg staan, neemt JUR maatregelen. Altijd wordt geprobeerd dit op een manier te doen die geen afbreuk doet aan de langjarige relatie die partijen vaak met elkaar zijn aangegaan. JUR adviseert op vaste basis of ad hoc.

Kosten
Trackrecord